Удружење за помоћ
Mентално Недовољно Развијеним Особама
„Нови Београд”

Реедукација психомоторике и спорт
Радионице психомоторне реедукације и спорта су намењене за 10 и више корисника, старијих од 20 година.


Општи циљ:


Подстицај развоја психомоторне оргнизованости, физичких способности, отклањање блажих недостатака кроз покрет и неговање тимског односно такмичарског духа кроз различите спортове.


Овим активностима се подстиче развој:


-усвајања телесне целовитости

-телесне симетрије

-латерализованости

-осећаја за бреме и простор

-осећаја за ритам

-подстицање развоја чула

-пажње

-опште покретљивости

-координације

-физичке спретности

-кооперативностиОснову рада у овој област чини покрет и корпорални дијалог који покреће сложене механизме сазнавања света кроз лично искуство подстичући сопствени психомоторни развој и однос са другима. Такође, развијају моторику која је неопходна за развој спретности и физичких активности. Физичке активности су база свих спортских активности надограђених сарадњом ,правилима и такмичарским духом кроз правилан однос ка другоме и развој социјалних вештина.


Врх стране