Удружење за помоћ
Mентално Недовољно Развијеним Особама
„Нови Београд”

Радна окупацијаРадионице радне окупације су намењене за 10 и више корисника, старијих од 20 година.


Општи циљ:


Усвајање различитих облика радне окупације којим се подстиче самоделотворност и стварање радних навика као предуслов за осмишљено и квалитетно време. Овим се подстиче манипулативност, истрајност, делотворност, стваралаштво, креативност кроз различите технике (глина, гипс, декупаж, обрада картона и папира, ткање, хеклање, штрикање, вез , машински рад...) и то:


-развој манипулативности и спретности код обраде глине, ручно и на точкку

-усвајање технике код припреме гипсам, изливање у калупе, сушење и бојење

-усвајање технике припреме дрвета за декупаж, одабир салвета, лепљење и лакирање

-усвајање технике рада и израда употребних предмета

-усвајање елемената ткања ,хеклања и штрикања

-усвајање елемената шивења-ручног и машинског-са усвајањем разних техника везаРазвојем радних навика истрајности и креативностои посредно се негује љубав према старим занатима и чува традиција народне радиности.


Врх стране