Удружење за помоћ
Mентално Недовољно Развијеним Особама
„Нови Београд”

Фолклорна радионицаРадионице фолклора намењене су за 12 и више корисника, узраста од 20 и више година.Oпшти циљ:


Усвајање вештина и технике фолклорних игара и изворних песама српског народа, сценског наступа и гласовних потенцијала у испевавању изворне народне песме у складу са њиховим гласовним могућностима. Усвајеање основних елемената игре, усклађивање покрета и рима уз музику,упознавање са играма и музичким стваралаштвом разних крајева, неговање колективизма,подстицање заједништва и превазилажење страха од јавног наступа у различитим околностима.Овим радионицама се подстиче:


-развој покрета, осећај за ритам, способност за организован покрет на групном нивоу

-развој слуха и праћење покретом такта музике

-развој осећаја за ритам разним техникама опонашања покрета и бројања кроз праћење покрета других синхронизацијом и координацијом

-неговање традиције и очување фолклорне културеПоред очувања националне традиције и етно културе негује се осећај за ритам кроз ритмичке игре етно-фолк и техно-фолк.


Врх стране