Удружење за помоћ
Mентално Недовољно Развијеним Особама
„Нови Београд”

О нама
Удружење за помоћ Ментално Недовољно Развијеним Особама(МНРО) „Нови Београд” је удружење грађана основано као нестраначко,неполитичко и непрофитно ради остваривања циљева у области социјално-хуманитарне заштите и помоћи особама ментално недовољно развијеним, као и њиховим породицама.


Основна делатност удружења је помоћ особама ометеним у менталном развоју и њиховим породицама.


Удружење је основано 1974.године као социјално-хуманитарна организација.


Удружење има 109 регистрованих чланова.


У евиденцији удружења је 861 МНР особа и њихових породица.Од тог броја само је 384 МНР особе обухваћено институцијама(вртић, школа, дневни боравак).


Све активности удружења одвијају се у ул.Нехруова 117(склониште), сваким радним даном од 8:30 до 19 часова.У том термину се реализују програмске и пројектне радионице.


Удружење сарађује са: Српском Патријаршијом, ВДС, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Секретаријатом за социјалну заштиту, Савезом за помоћ МНРО, Градском општином Нови Београд, Црвеним Крстом општине Нови Београд, Центром за социјални рад, Домовима здравља,претшколском установом „11.април” и другим хуманитарним организацијама на локалном и градском нивоу.


Такође, имамо протокол о сарадњи и уређењу међусобних права и обавеза са: Универзитет у Београду-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,Факултет за медије и комуникације Универзитета „Сингидунум”,Савез МНРО Србије, Пријатељи деце Нови Београд, О.Ш. „Нови Београд”, Удружење за помоћ особама са Дауновим синдромом.


Радом Удружења руководи Управни одбор у саставу:


 1. Радомирка Божиновски-председница-родитељ
 2. Љиљана Ковачевић-заменица председнице-родитељ
 3. Александра Таубнер-члан-стручњак
 4. Зорица Живковић-члан-родитељ
 5. Данијела Николић-члан-родитељ


Секретар удружења: Мр.Лидија Николић-НоваковићНадзорни одбор:


 1. Ружица Дашић-председница-родитељ
 2. Живанка Ђуровић-члан-стручњак
 3. Ирена Јовановић-Максимовић-члан-стручњак

Наши чланови су похађали више стручних семинара, и аутори су неколико научних и истраживачких радова:


Радомирка Божиновски:


 • Стручно усавршавање:Дефицит пажње и хиперактивност деце
 • Aутизам и Аспергеров синдром
 • Алтернативни модели живљења особа са тешкоћама у развоју
 • Усмерена подршка на породицу-сарадња са породицама са сметњама у развоју
 • Психолошко оснаживање особа са инвалидитетом-Тренинг агресивоности
 • Израда стратешке документације

Награде и признања:


 • 3 захвалнице и 2 повеље Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
 • Захвалница Друштва дефектолога Србије
 • Захвалница ГО Нови Београд за збрињавање становништва у рату 1999.године
 • Захвалница Савеза друштава за помоћ МНРО у Републици Србији

Мр.Лидија Николић-Новаковић:


 • Примена Монтесори методе у психомоторној ре-едукацији
 • Подстицај развоја кроз практични кутак
 • Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју
 • Примена нових Монтесори материјала за подстицање сензибилитета
 • Круг тишине у раду са децом са развојним проблемима

Врх стране

Председница удружења

Радомирка Божиновски

E-mail:radabozinovski@vektor.netСекретар удружења

Мр.Лидија Николић-Новаковић

E-mail:lido412@vektor.net