Удружење за помоћ
Mентално Недовољно Развијеним Особама
„Нови Београд”

РадионицеРадионице представљају идеалан модел за примену у раду са особама са интелектуалним тешкоћама. Радионице су облик активног-искуственог рада кроз интеракцију путем кооперативних активности и представљају учење по моделу.


Да би стекли прави увид у предности овог модела рада неопходно је упознати се са врстама радионица.


Све се радионице могу сврстати у две групе:


I група


Kреативне радионице које подстичу дивергентно изражавање и ту спадају:


• драмске и поетске радионице

• спортске

• музичке и фолклорне

• ликовне радионице


II група


Eдукативне радионице koje подстичу сазнање у најширем смислу и ту спадају:


• когнитивне радионице koje имају за циљ стицање конкретних знања и вештина, усмеравање и подстицање неких базичних когнитивних процеса


• превентивне радионице које имају за циљ примарну превенцију и могу се назвати ментално хигијенским радионицама, а усмерене су на развој личности, идентитета, изражавање емоција, стицање знања о себи и другима...


• социјализацијске радионице чији је циљ развијање одређених социјализацијских вештина групним радом, а подстичу разумевање властитих потреба, самосвести и самоафирмације
У удружењу се радионицама реализују:


-дневне активности као што су домаћинство, радна окупација(вез, штрикање, ткање, декупаж, глина, гипс...)

-слободне активности у оквиру којих се реализују компјутерске радионице, ликовне радионице и психолоске радионице

-недељне активности кроз драмске радионице, фолклорне радионице, радионце психомоторне реедукације и спорта, радионице веронауке…Радионичарски метод подразумева одређена правила која се дефинишу на почетку.Свака радионица подразумева одређен ток:


• припремну активност

• уводну активност

• главна активност

• завршну активност


Опис процеса је дат синопсисом, одређен материјалом и прецизно дефинисан циљем.

Да би се у потпуности схватио значај овог облика рада потребно је извршити адекватну евалуацију којом се мере постигнути циљеви у оптималним условима.


Могући ефекти вредновања су:


1.стратегија: руководећа идеја која описује жељени циљ и правце његовог остварења-компензаторни програми, интервентни програми…

2.програм: као покушај операционализације постављене стратегије у низу активности

3.реализација: пракса као ниво извођења радионица у смислу шта и због чега нешто радимоСврха евалуације је учење из искуства и подразумева одређену атмосферу у групи и она често измиче мерењу па радионичар мора бити посматрач са потпуним учешћем.


Уз то неопходно је пратити општи контекст и узети у обзир податке добијене од самих учесника спонтаним и вођеним коментарима.

Врх стране