Удружење за помоћ
Mентално Недовољно Развијеним Особама
„Нови Београд”

ОрганизацијаTимовиУ раду Удружења велику улогу имају тимови:


Стручни тим: бави се писањем пројеката и аплицирањем истих, израдом програма рада, израдом индивидуалног плана за кориснике, прати напредак у реализацији програмских активности кроз периодичне извештаје, даје стручну подршку породицама у превазилажењу многобројних проблема. Прати иновативне светске трендове о хуманијем збрињавању особа са инвалидитетом.. и примењује искуства позитивне праксе у њиховом животу и раду.


Организациони тим: организује рад Удружења, прати сва догађања везано за стручне скупове, на време обавештава чланове удружења о скуповима, манифестацијама, изложбама и сл. Обезбеђује: средства од донатора, превоз за излете и разне посете културним знаменитостима (музејима, споменицима, манастирима... ), улазнице за позоришта, концерте, биоскопе...


Финасијски тим: води рачуна о финансијском пословању Удружења.


Логистичко-технички тим: брине о уређењу простора , одржавању опреме , безбеданости корисника у просторијама Удружења и стара се за одрживост програмских активности.
ВолонтериУдружењу за помћ МНРО у свом раду велику помоћ има од волонтера свих профила који имају афините да раде са особама са менталмим инвалидитетом и њиховим породицама. Основно гесло нашег Удружења је ПОМАЖУЋИ ДРУГИМА, ПОМАЖЕШ СЕБИ, Волонтер великог срца постајеш када схватиш да ти, који имаш све у односу на особе са инвалидитетом, можеш са мало пажње учинити да они ипак буду срећни.


Удружење пружа волонтерима стручно усавршавање кроз радионичарски практичан рад, акредитоване едукације које се односе на побошању живота особама са инвалидитетом и богато искуство о овим особама.


Са волонтрима Удружење склапа волонтерски уговор, а када престану са радом издаје им се потврда о волонтерском раду.


Контактирајте нас! Будите наш ВОЛОНТЕР, тиме ћете и ви дајући много тога добити.KOНТАКТ:


Удружење:
тел/фах. 011- 216-7-964
mnronbgd@beotel.net

Рада Божиновски –председница
063-247-651/066-431-555

Мр. Лидија Николић Новаковић- секретар
064-158-6-823

СтатутОвде можете преузети комплетан Статут Удружења.


Врх стране