Удружење за помоћ
Mентално Недовољно Развијеним Особама
„Нови Београд”

Музичко-драмска радионица
Mузичко-драмске радионице намењене су за 10 и више корисника старијих од 20 година.


Oпшти циљ:


Подстицање развоја изражавања кроз покрет, реч, музику и сценски наступ.Музичко-драмске радионице подстичу:


-развијање музичког и драмског изражавања

-јачање индивидуалних капацитета за изражавање покретом

-развој стваралаштва, креативности

-развој правилног вербалног изражавања, дикције

-меморисање и репродукцију текста са одговарајућом дикцијом

-развој координације покрета приликом извођења одређеног сценског садржаја

-самосталност у читању, памћењу текста и рецитовању

-певање разних мелодија –соло и хорско, слушање

-активности из области ритмичких игара

-усвајање елемената глумеОве активности мотивишу учеснике да се максимално ангажују у понављању и усвајњу сваког детаља, покрета , мелодије и ритама до танчина и на тај начин савладају сложене захтеве музичко драмског изражавања.


Врх стране