Удружење за помоћ
Mентално Недовољно Развијеним Особама
„Нови Београд”

МисијаKo или шта су МНРО?Људска je особина дa се при првом сусрету са Mентално Недовољно Развијеним Oсобама показују помешана осећања, најчешће сажаљење.Први утисци нису пресудни.Jeдан oд циљева удружења je да променимо такав став и подстакнемо њихову интеграцију у друштво на равноправним основама.

Упознајемо јавност са постојањем ове популације и њиховим специфичним потребама ради побољшања квалитета њиховог живота и живота њихових породица.Удружење настоји да пронађе решења којима се мења устаљена пракса и да се МНРО-Ментално Недовољно Развијене Особе не гледају само кроз сувопарну скраћеницу.

Дуго времена се понавља исти образац приступа.За почетак, довољно је обраћати се нормално.Разговарати на равноправној основи, питати шта воле, желе, о чему сањају…Без усиљености.Многима је довољно само када их поздравите.Да знате да су ту и да они знају да су ту.Један од циљева удружења је свест да и најобичнији људски гест добре воље много значи.

Иако је пут до прихватања М Н Р О фрустрирајући (родитељи то најбоље знају), не значи да је и немогућ.Свако побољшање односа је корак ка спознаји да се међу њима крију особе са надањима, очекивањима, талентима,страховима…Један од најважнијих циљева удружења је да се они осећају добро, и да такође уживају благодети бивствовања на овом свету.


Врх стране